+46(0)40-672 88 88

PRICEMANAGER– NU NÅR DU FLERA TUSEN ANVÄNDARE I HELA NORDEUROPA

Vill du nå ut med era prislistor snabbt och effektivt, och göra det så enkelt som möjligt att beställa? Med PriceManager når ni ut och finns på plats mitt i köpbeslutet, både direkt i DäckData och hos verkstäder som enbart prenumererar på prislistorna.

En mycket uppskattad del av DäckData

PriceManager är en online produktkatalog där däckhandelns leverantörer samlat sina prislistor. Idag finns mer än 100 leverantörer representerat och hundratusentals artiklar med både teknisk information och bilder. Är du leverantör och vill att dina produkter distribueras ut till däckhandeln är detta verktyget för dig. Använder du DäckData på din verkstad får du automatiskt tillgång till prislistorna. Har du ett annat program eller t ex en webshop kan vi erbjuda prislistor till dig i ett standardformat och meddelande så snart nya prislistor publicerats.

Nå flera tusen användare I hela Nordeuropa

PriceManager servar idag hela Nordeuropa och du bestämmer själv vilken marknad dina prislistor ska bli tillgängliga på. Har du en unik kund/kedja du vill särsklija finns det specialanpassade distributioner.

Slipp dubletter

Med PriceManager som ditt distributionsverktyg hjälper vi dig att säkra att dina kunder inte får dubletter av dina artiklar. När du laddar upp dina prislistor får du direkt besked på skärmen om artikeln redan existerar eller om det finns tidigare artiklar med liknande information och antas vara en dublett av systemet.

Ersätt information utan krångel för dina kunder

Alla artiklar som laddas upp till PriceManager tilldelas ett unik C-ID. Med ett C-ID kan du i efterhand ändra all information på artiklar du distribuerat till dina kunder inkl EAN och SKU.

Vi äger standarden

Använder du PriceManager eller DäckData har du rätt att använda vår kategorisering av produkter. 10 = PV sommar och 120 = Michelin är exempel på kategoriseringen vi står bakom sedan 25 år tillbaka. Med vår kategorisering erbjuder vi marknadens bästa grund för din statistik.

Uppladdning med redaktörsroll

Med PriceManager kan du låta en person ladda upp dina prislistor och en annan att verifiera att informationen är korrekt likt en redaktör. Prislistor du laddat upp och godkänt når däckhandeln inom 24 timmar.

Prenumeration

Vill ditt företag ta del av prislistor distribuerat av PriceManager kan du välja att endast prenumerera på prislistor. Denna tjänst är tillgänglig för alla som önskar prislistor I ett standardformat för sin verksamhet. Idag är PriceManager master för stora aktörer I både bil och Däckhandel och uppskattad för sin stabilitet och kvalité på innehåll.

FUNKTIONER I PRICEMANAGER

 • Import av Excelfiler i valfri disposition
 • Export av Excelfiler i standardformat
 • Ladda upp, godkänn och publicera
 • Nyhetsbrev automatiskt till prenumeranter
 • Bildbank
 • EOL hantering
 • Dubletthantering
 • OEM hantering
 • Låst eller öppen distribution
 • Webbaserat verktyg
 • Hantering av återvinningsavgifter
 • Öppen för alla med prenumeration att ladda hem

SMARTA TILLVAL TILL PRICEMANAGER

ETIKETTER & ETIKETTSKRIVARE

Våra etiketter med specialklister för däck finns i ett flertal färger för att tydliggöra säsong. Skriv ut enkelt med vår etikettskrivare som är speciellt anpassad för Däckhotell.

MÖNSTERDJUPSMÄTARE

Nu kan du enkelt koppla samman DäckData med mönsterdjupsmätare som GROOVEGLOVE™ eller SIGMAVISION så du får in alla mätningar direkt in i Försäljning och Däckhotell. Med smarta grafer och bilder på slitage är det enkelt att se eventuella snedslitage och boka in en hjulinställning och öka din lönsamhet samtidigt som dina kunder får ett mervärde.

Share This